PROTESER


DelproteserHvad er en delprotese?
En delprotese kan erstatte tænder, som er mistet. Den kan erstatte en enkelt tand, men den kan også bruges, hvis du kun har ganske få tænder tilbage. En delprotese tages ud, når den skal børstes. Delprotesen sidder godt fast på de resterende tænder ved hjælp af bøjler. Dette gør delprotesen nemmere at styre. Den føles derfor ikke så løs som en helprotese.


Delprotesens bøjler griber omkring nogle af de naturlige tænder. Enkelte af bøjlerne skal placeres på tændernes tyggeflader, for at dine egne tænder kan bære en del af tyggetrykket. Det betyder, at gummen ikke belastes så hårdt og derfor ikke svinder så hurtigt.

Det er en udbredt misforståelse, at en korrekt fremstillet delprotese skader de resterende tænder. Bøjlerne kan ikke gnave hul i tænderne, fordi tændernes emalje er alt for hård. Kommer der hul i en bøjletand skyldes det altid belægninger. Grundig daglig rengøringj af tænderne og protesens bøjler forhindrer dette.
Flere slags delproteser.En delprotese kan fremstilles i flere forskellige materialer. Den billigste form består af protesetænder, der sidder på et stykke akryl (plastik), som ligner tandkød. Den kan forsynes med bøjler af hårdt ståltråd, som er med til at holde protesen fast. Denne type protese bruges for det meste som en midlertidig løsning.

En langt bedre form for delprotese er den støbte protese, en unitor. Her er bøjlerne og en eventuel ganeplade fremstillet i støbt metal, som regel en blanding af krom og kobolt. Dette er et hårdt metal, som har stor styrke. Det betyder, at man kan bruge metallet i ganske tynde lag og samtidig opnå, at protesen bliver tilstrækkelig solid.

En delprotese med et støbt stel kan udformes, så den fylder mindre. Den bliver derfor nemmere at vænne sig til. Den ser som regel også pænere ud.
Hvorfor skal der slibes på tænderne?For at skaffe plads til bøjlerne, som griber omkring tænderne og holder delprotesen på plads, er det nødvendigt at tandlægen sliber på de naturlige tænder. Disse små slibninger skader ikke tænderne, fordi der som regel kun slibes i emaljelaget.
Protesen skal vedligeholdesDelprotesen sidder bedre fast, hvis den understøttes af tænder både fortil og bagtil. Derved overføres tyggetrykket kun til de naturlige tænder, og gummen skånes. Med det er jo ikke alle, der har så mange tænder tilbage. Man må så nøjes med at hænge protesen op på tænderne foran i munden, og lade den bagerste del af protesen støtte på gummen, som hermed belastes. Når gummen derfor med tiden svinder, er der behov for at justere protesen.

Efter nogen tids brug kan bøjlerne blive slappe, så protesen ikke længere sidder fast. Forsøg aldrig selv at bukke på bøjlerne! Det er som regel meget lidt, der skal til, for at protesen igen føles behagelig fast - og det er kun tandlægen, der ved, hvor der skal bukkes på bøjlerne.
Hvad skal man selv gøre?En delprotese kan bruges døgnet rundt. Den behøver kun at komme ud, når den skal gøres ren. Hos tandlægen får du en grundig instruktion i hvordan tænderne og protese rengøres.

En delprotese er en god og varig behandling. Hvis du sørger for den daglige rengøring af tænder og protese og regelmæssigt eftersyn hos tandlægen, kan du have glæde af delprotesen i årevis.
HelproteserViser det sig, at ingen af tænderne kan bevares, er det nødvendigt med en helprose.
Mange specielt blandt de lidt ældre har ikke haft mulighed for at bevare deres tænder. Dette skyldes flere forhold.
Tidligere var der mangel på tandlæger flere steder i landet. Selv om man ønskede at få tænderne repareret, kunne det være svært at finde en tandlæge.
Tidligere var det heller ikke almindeligt med en skoletandpleje. Det er de færreste over 60 år, der har haft det tilbud i deres barndom. Det er derfor mange og gode grunde til at en del lidt ældre er tandløse eller kun har få tænder tilbage.
Skal de sidste tænder nu også trækkes ud?Før De beslutter Dem til at få de sidste tænder ud, er det meget vigtigt, at tandlægen undersøger, om det vil være en fordel at bevare enkelte tænder. Mange tror, at hvis de kun har nogle få tænder tilbage, kan de lige så godt få dem alle trukket ud. Det er helt forkert.
Det er altid en fordel at bevare enkelte tænder. Så kan man nemlig klare sig med en delprotese. Den sidder bedre fast end en helprotesen, og den fylder mindre. Selv en enkelt tand kan gøre god nytte.
Er det let at have helprotese?De fleste lærer ret hurtigt at bruge protese. Men der kan være vanskeligheder, især når det drejer sig om undermunden. I overmunden kan protesen som regel fremstilles, så den suger sig fast i ganen. Men i undermunden ligger protesen løst på gummen. Undermundsprotesen kan dog fremstilles, så kinder og tunge hjælper med til at holde den på plads.
Alligevel har nogle svært ved at vænne sig til den. Især hvis man kun har lidt gumme tilbage.
Kan det ses, at man har fået protese?For mange er det et problem, hvis venner og familie opdager, at De har fået trukket tænderne ud og nu bruger protese.
Protesetænder fremstilles i dag i så naturtro farver og former, at tandlægen næsten altid kan finde tænder, der ligner Deres egne. Har De haft en enkelt mørk tand, kan dette også efterlignes på protesen. Er Deres egne tænder med mange plomber, guldindlæg eller kroner, ja så kan det osgså genskabes på den nye protese. Proteser kan i dag udføres så naturtro, at ingen vil opdage, at De har fået protese.
Går man tandløs i en periode?Tidligere måtte man vente flere måneder efter tandudtrækningen, før man kunne få sin protese. Gummen skulle have lov til at hele op. Nu er det ikke længere nødvendigt at gå tandløs. Tandlægen sætter protesen ind umiddelbart efter, at tænderne er trukket ud.
En sådan protese kaldes en immidiatprotese eller straksprotese. Man undgår altså en tandløs periode. Samtidig beskytter protesen de åbne sår, og det giver mindre ubehag efter tandudtrækningen.
Men protesen skal dog tilpasses ændringer i gummen. Ændringerne sker særlig hurtigt i månederne efter, at tænderne er trukket ud.
Hvorfor skal protesen "stilles om"?Gummen, som protesen sidder på, svinder med årene. Svindet får protesen til at sidde dårlig fast. Men der er meget stor forskel på, hvor meget og hvor hurtigt gummen svinder. Svind kan medføre, at man får et sammenbidt udseende, eller at munden virker indfalden.
Når gummen er svundet, skal protesen "stilles om". Tandlægerne kalder denne behandling, hvor der fyldes ud i protesen, så den atter passer, for en duplikering eller rebasering. Nogle mennesker har behov for en duplikering med hyppige mellemrum, andre kan måske klare sig med én hvert femte år.
Det er under alle omstændigheder en god ide, at få protesen kontrolleret hos tandlægen en gang om året. Bliver gummesvindet meget stort, uden at protesen tilpasses, vil den løse protese gøre stor skade på gummerne. De svinder hurtigere, og muligheden for overhovedet at bruge protese forringes. Man skal passe på sine gummer, de skal holde hele livet.
Hvad med særlig sarte gummer?Nogle mennesker specielt de lidt ældre har ikke alene et stort gummesvind. Slimhinden er også meget tynd. Den er heller ikke så elastisk, som den var tidligere. Det betyder. at der kan opstå smerter fra den tynde slimhinde, når den udsættes for tryk fra en protese. Som regel kan man intet se i munden - det gør blot ondt, når man bider sammen. Den tynde slimhinde er i klemme. Tandlægen kan i mange tilfælde hjælpe. Undersiden af protesen kan forsynes med et lag gummi. På den måde opleves protesen mere behagelig, fordi det elastiske gummilag fjedrer, når man bider med protesen. Gummilaget skal som regel udskiftes med jævne mellemrum.
Er regelmæssig eftersyn hos tandlægen nødvendig?Det er ikke blot af hensyn til gummesvindet, at proteserne skal efterses og justeres. Der kan også opstå betændelse eller svamp og undertiden alvorligere sygdomme.

Det er ikke altid, at De selv kan mærke det, men det skal alligevel altid behandles.

Gå derfor til tandlæge mindst en gang om året.